Родителски срещи

meet

Родителските срещи са обикновено два пъти в годината, в началото и в края на сезона. Възможно е да включват и Семинар за спортни родители. Индивидуалните срещи с треньорите по време на Седмица на отворените врати имат различна цел.

Родителските срещи са важни, за да се изяснят целите и очакванията и да се обозначат ясно правилата на школата и тренировките. Ето какво се случва на тях:

 1. Представяне на треньорския и ръководен състав
 2. Цели и очаквания
 3. Философия на школата
 4. Структура на групите
 5. Правила на Клуба и тренировките
 6. Календар за сезона – празници, турнири, картотекиране, лагери
 7. Поведение на родителите, което подкрепя развитието на децата им в спорта
 8. Поведение на децата, което подкрепя тяхното развитие като добри и отговорни граждани

През годините сме научили, че колкото повече родители и деца са наясно с нашата философия и правила, толкова по-продуктивен и спокоен сезон имаме всички.

ЗА РОДИТЕЛИТЕ (тези правила са от баскетболната зала за тренировки на ЦСКA)

 1. Помнете, че децата спортуват за свое удоволствие, а не за ваше.
 2. Окуражавайте децата да участват. Не ги задължавайте.
 3. Насочете вниманието си към старанието на децата, а не дали печелят или губят.
 4. Насърчавайте децата винаги да спазват правилата.
 5. НИКОГА не обвинявайте дете, че е сбъркало или загубило.
 6. Помнете, че децата се учат най-добре от примери. Аплодирайте добрата игра на всеки отбор и на всяко дете.
 7. НИКОГА не изпускайте нервите си да се подигравате или ругаете съдии или треньори. Уважавайте решенията им и учете децата си на същото.
 8. Оценявайте труда на доброволците, треньорите, съдиите, администраторите. Без тях детето ви не би участвало в качествено спортно събитие.
 9. Давайте добър пример на децата си със собствените си постъпки и поведение.
 10. Помагайте на децата да научават тънкостите и правилата на играта.
 11. Не подвиквайте на децата по време на мач или тренировка, защото така обиждате и обърквате треньора и вашето дете.
 12. Не изисквайте победа от децата, защото така ги напрягате допълнително и съсипвате усещането им за празник.
 13. Не използвайте думи и жестове, с които бихте навредили на авторитета на Клуба.
 14. СЛЕД КРАЯ НА МАЧА, ПИТАЙТЕ ДЕЦАТА КАК СА ИГРАЛИ, А НЕ КАК СА ЗАВЪРШИЛИ.